Annonsera på Instagram
tobias rangbo - July 21, 2018

Annonsera på Instagram

Under de senaste åren har Instagram seglat upp som en självklar och oumbärlig
mediekanal för företag. Oavsett om det handlar om att få mer likes på Instagram,
exponera sina produkter eller varumärke för nya målgrupper, eller som ett led i
ditt företags övergripande digitala annonseringsstrategi så gör du rätt i att
undersöka hur man framgångsrikt marknadsför sig på just Instagram.
Några av sakerna vi kommer gå igenom i denna artikeln är:

  • Hur man annonserar på Instagram framgångsrikt
  • Varför ska man annonsera på sociala medier
  • Varför misslyckas mer än 60% med sin annonsering på sociala medier?
  • Vad kostar det att annonsera på Instagram?

Håll i hatten så kör vi. 🙂

Hur fungerar det att annonsera på Instagram?

På Instagram så kan man antingen välja att marknadsföra sig direkt med hjälp av
annonser, eller genom sponsrade inlägg. Sponsrade Instagram-inlägg har blivit
allt vanligare under de senaste åren, och publiceras oftast genom sk influencers.
Om du annonserar på Instagram med hjälp av Rocket Revenue så finns vi som ett
stöd för dig, oavsett vad det handlar om. Vare sig du vill ha hjälp med
framtagning eller utformning av grafiskt material eller mer övergripande
strategiutformning så kan du räkna med oss.
 
På Instagram så kan man laborera med olika typer av annonser och målgrupper
och därefter utvärdera vilken typ av marknadsföringskampanj som är mest
effektiv och passar bäst för din budget. Med Instagrams många målgrupper finns
det många olika alternativ för företag på Instagram att nå goda resultat med sin
marknadsföring.
 
Det kan dessutom ofta vara en god idé att ha tillgång till någon som är van vid
digital annonsering. Därigenom så slipper man testa sig fram för att på egen
hand se vilka strategier som passar bäst, utan kan ta hjälp personer som är
erfarna med marknadsföring på Instagram.
 

Varför annonsera på Instagram?

En av de främsta fördelarna med att annonsera på Instagram är att man kan nå
väldigt specifika och riktade målgrupper. Detta gör att mer av din reklam når
presumtiva konsumenter, istället för att den når personer som inte finns i din
målgrupp.  annonsera på instagram
 
På så vis kan din marknadsföringskampanj bli mer kostnadseffektiv och mer
riktad. Instagram erbjuder dessutom mycket god integration med Facebook för
att få bredare spridning på sina annonser över de två olika plattformarna.
Instagram ägs av Facebook, och för att framgångsrikt kunna mäta effekten av sin
Instagram-kampanj bör man implementera en sk ”Facebook-pixel” på sin
hemsida. Denna består enbart av några korta rader kod, och kort sagt så mäter
denna vilka som besöker din sida, vilka sidor de besöker, vad för konverteringar
de gör och så vidare. 
 
Man bör då se till att först koppla sina annonser till pixeln, så att man till fullo kan
mäta hur framgångsrika dessa är. Om du tar hjälp av en Instagram-byrå kan du få
hjälp med hur detta ska skötas.
 

Vad kostar det att annonsera på Instagram?

 
En av de huvudsakliga fördelarna med att marknadsföra sig på Instagram är att
man själv kan ha full kontroll över hur mycket man vill spendera på annonsering.
Detta gör att Instagram-marknadsföring lämpar sig lika bra för små som stora
företag.
Den exakta kostnaden för din Instagram-kampanj bestäms av hur många
personer du vill nå, liksom vad Instagram kallar för ”relevansresultat” – vilken typ
av innehåll det är i din annons och hur relevant detta är för den målgrupp du vill
nå.
 
Pris för att annonsera på instagram kan därför skifta beroende på hur stort
genomslag du vill att dina Instagram-annonser ska få. Oavsett din budget eller
ambitionsnivå så är dock Instagram en ytterst viktig marknadsföringskanal för
alla som vill utöka sin närvaro i digitala medier.