Jag har fått den här frågan väldigt många gånger de senaste veckorna och vi på Rocket Revenue gillar generellt inte att gå på magkänsla, därför var det nu dags att besvara frågan alla ställer sig…

Blir det dyrare att annonsera på Facebook under Black Friday?

Sagt och gjort var det dags för ett nytt blogginlägg som alla Facebook och analytiska nördar kommer uppskatta.

Men först skulle jag rekommendera att du läser vår tidigare analys kring hur siffrorna påverkades under Valveckan 2018, den hittar du här.

Låt oss besvara frågan alla ställer sig…

“Hur påverkades priserna under Black Friday på Facebook?”

Det korta svaret är att:

Det blev mycket dyrare att nå ut under framförallt Black Friday, men även hela Black weekend.

Men det är mycket mer komplext än så…

Förutsättningarna för denna undersökning var precis som vid förra undersökningen:

  • 12 annonsörer i spridda branscher, regioner och storlekar. 6st av annonsörerna är e-handlare.
  • Alla annonserar uteslutande mot svenska marknaden
  • Annonsörerna riktar sig till väldigt spridda målgrupper, allt från B2B tjänster till lokala butiker
  • Den totala annonsbudgeten som undersökningen gjorts på är över 5.5 miljoner kronor
  • Jag har valt att uteslutande fokusera på nyckeltalet CPM (kostnad per 1000 exponeringar) då det vanligtvis är nyckeltalet som påverkas mest i samband med att större annonsörer kommer in på en marknad. Det är också ett nyckeltal som mediabranschen traditionellt är vana vid att använda.
  • Siffrorna under just Black Friday blir något trubbigare då en del annonsörer spenderat något högre belopp än normalt

Låt oss börja med att titta på lite ren data från dessa annonsörer:

Vecka 1 Vecka 4 Vecka 8 Vecka 12 Vecka 33 Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36 Black Friday Black weekend
Total mediabudget 388438 664786 875368 518972 1150053 913072 829663 659934 75424 203345.93
CPM (kostnad per 1000 exponeringar) 90.6 110.85 109.83 91.24 87.95 95.06 101.86 109.8 174.94 154.85

 

Resultatet här är slående.

Under Black Friday blev det i snitt 75.5% dyrare att annonsera på Facebook för dessa annonsörer.

Och under Black Weekend blev det i snitt 55.4% dyrare.

via GIPHY

Vad betyder då detta för en annonsör?

Det är inte riktigt så enkelt som att allt då automatiskt blev 75.5% dyrare att sälja eller nå ut via Facebook just den dagen.

Varför är det då så?

Jo, om vi tittar till e-handlarna just den dagen så har CPO (cost per order) i de flesta fallen faktiskt gått ner.

Med andra ord så har de man faktiskt nått varit betydligt mer benägna att genomföra ett köp. Man är med andra ord på jakt efter klipp och genomför i betydligt högre grad ett köp.

Sedan är frågan för dessa e-handlare hur mycket försäljning man minskat tiden innan och kommer minska nu tiden efter? En hög försäljningssiffra behöver inte nödvändigtvis betyda en högre lönsamhet om man sålt med stora rabatter eller haft höga marknadsbudgetar.

För den som är ute efter att ta marknadsandelar från konkurrenter och driva in nya kunder till sina register är det dock ett ypperligt tillfälle att göra detta utan att ‘sälja ut’ sitt varumärke.

Vilka skillnader finns i datan om man gräver djupare?

Vi kan tydligt se att desto mindre målgrupper man har haft, desto dyrare har räckvidden blivit. För de som bedriver en mer lokal verksamhet så har CPMen alltså blivit väldigt mycket dyrare procentuellt än för de som bedriver en nationell annonsering. Kanske inte helt ologiskt.

Den procentuella skillnaden är också större om man haft en högre budget just under denna dag än om man legat stabilt med sina annonskostnader. Man får alltså en lägre utväxling på sin annonsbudget just den dagen.

Det är också anmärkningsvärt att ingen av annonsörerna har en billigare CPM-kostnad under dessa dagar än vid någon annan mätpunkt under året.

För att runda av…

Black Friday gör det alltså i snitt 75.5% dyrare att annonsera sett till dessa annonsörer än en normal dag under 2018.

Black weekend gjorde det i snitt 55.4% dyrare.

Datan är givetvis inte helt komplett då det är en ganska begränsad mängd annonsörer och annonsbudget.

Vill ni diskutera detta mer så lämna gärna en kommentar eller maila mig på [email protected]