Marknadsföring på internet I dagens samhälle är marknadsföring på internet en av de allra viktigaste kanalerna för att företag effektivt ska kunna nå ut till sin målgrupp. Trots detta så känner många företag att det är svårt och krångligt att marknadsföra sig genom digitala kanaler. Vissa känner att deras online-marknadsföring inte ger några resultat, medan […]