Att identifiera målgrupper för sitt företag En av de mest grundläggande – men samtidigt mest krävande – uppgifterna i att driva ett företag är att identifiera den målgrupp som man vill nå ut till. Att framgångsrikt nå fram till rätt målgrupp kan utgöra skillnaden mellan långsiktig framgång eller misslyckande. Oavsett hur genomtänkt och välplanerad en […]

Marknadsföring på sociala medier Idag så talas det mycket om marknadsföring på sociala medier. Alla från stora koncerner till småskaliga hobbyverksamheter använder sig av sociala medier för att marknadsföra och skapa en digital PR-kanal. Trots detta kan det vara oklart varför det är så viktigt med en marknadsföringsnärvaro på sociala medier. I detta inlägg så […]