Använd sociala medier för att ge din digitala marknadsföring en skjuts

För att ditt företag ska kunna frodas i dagens digitala samhälle så är det numera givet att man behöver sätta ett omfattande fokus på digital marknadskommunikation. Trots att detta i sig kan tyckas utmanande och svårt så är det dock sällan nog att enbart ägna sig åt generell marknadsföring på internet. Snarare så behöver ditt företag i dagens marknadsföringsepok veta hur man på bästa sätt kan använda sig av sociala medier för att få ökad exponering i digitala medier och driva fler konverteringar.

Sociala medier har på kort tid blivit A och O när det kommer till att framgångsrikt nå ut till nya kunder, liksom att underhålla relationen med existerande sådana. Ett av de mest populära sätten att nå ut på sociala medier är genom Facebook-reklam. Denna tillåter dig och ditt företag att utforma annonser som sedan kan visas upp för presumtiva kunder. Med hjälp av Facebooks algoritmer så kan sedan denna information dynamiskt visas för vanliga användare.

Reklam Facebook

Du kan dessutom nyttja den enorma mängd information Facebook har samlat om sina användare för att på detta vis utforma annonser och reklam på Instagram som effektivt kan penetrera det traditionella mediebruset och nå direkt fram till din önskade målgrupp. Genom att noggrant skräddarsy era Facebook-annonser efter den målgrupp ni försöker nå kan ditt företags marknadskommunikation bli långt mer effektiv än traditionell sådan.

I korta drag så kan man säga att reklam på Facebook ger verktygen för oerhört riktad marknadsföring, där du helt kan utelämna vissa målgrupper som ändå inte tycks relevanta för den kampanj ditt företag bedriver. Detta är ett mycket kraftfullt verktyg, men kan vara svårt att helt och hållet förstå sig på. Ofta kan det ta månader, om inte år, förrän man har finslipat sin teknik för att sköta Facebook-reklam.

Genom att ta hjälp av en sociala-mediebyrå såsom Rocket Revenue kan ditt företag

hoppa över denna tids- och resurskrävande fas. Istället för att mödosamt bygga upp intern kunskap och rutiner gällande exakt hur marknadsföring på sociala medier bör skötas så kan ett externt företag med expertis på Facebook-reklam erbjuda stöd ur en konsultroll.

Rocket Revenue bedriver dessutom resultatdriven marknadsföring, vilket innebär att du kan känna dig säker på att ditt företags digitala marknadsföring tas om hand av personer som ser hela bilden och strävar efter att ge dig bästa möjliga resultat – inte bara salta fakturan med onödiga timmar.

Detta ger därtill dig och ditt företag en god chans att lära från experter inom området, för att i sinom tid kunna sköta ert företags digitala marknadsföring på egen hand. Vi misstänker dock att ni kommer finna att det är befriande för er att kunna lägga över den

digitala marknadsföringen på en effektiv extern part, så att ni kan fokusera på det ni gör bäst.

Att känna sig osäker inför marknadsföring på sociala medier är inget att skämmas över. Fältet förändras varje år och är ett relativt nytt område. Bara något så enkelt som att välja huruvida man ska syssla med Facebook-reklam eller Instagram-reklam kan vara svårt att svara på, och av god anledningen. Dessa båda typer av reklam fyller olika syften, och passar bättre för olika kampanjer beroende på vilken målgrupp de försöker tilltala.

Marknadsföring på sociala medier är dessutom på många vis fjärmat från traditionell reklam, såsom fysiska annonser, radio- eller tv-reklam. När det kommer till digital marknadsföring så handlar det ofta om att vara mer visuell än inom klassiska typer av marknadsföring. Både Facebook och Instagram är i högsta grad visuella medier, och därmed blir vikten av exempelvis banner-reklam, omslagsfoton och en fräsch grafisk profil på bilderna viktigt.

Reklam Instagram

Om man ser till reklam på Instagram så stämmer detta i högsta grad. Det gamla ordstävet ”en bild säger mer än tusen ord” är särskilt sant på Instagram, och på så vis blir det avgörande att ha tilltalande bilder som man använder i sin Instagram-annonsering. Precis som på Facebook kan reklam på Instagram riktas in på en snäv målgrupp, så att du och ditt företag i princip betalar för mindre marknadsföring men når ut till fler.

Annonser dyker på Instagram främst upp i flödet, vilket innebär att Instagram- annonsering passar bättre för företag där den önskade målgruppen i stor utsträckning använder just Instagram. Detta kan tyckas självklart, men det är samtidigt en utmaning att framgångsrikt identifiera användarmönster hos en målgrupp som du och ditt företag potentiellt kan vara ovetande om.

Det finns dock många olika verktyg vid digital marknadsföring som kan hjälpa till att bedöma detta. De oräkneliga mängder statistik som finns att tillgå på internet innebär att marknadsföringskampanjer på sociala medier kan bli mycket framgångsrika. Återigen så ska det understrykas vilken god idé det är att anlita ett företag såsom Rocket Revenue för att garantera att ditt företags sociala medie-marknadsföring går åt rätt håll.

Å andra sidan så går det utmärkt att på egen hand bygga upp denna kompetens inom ditt företag. Detta är dock en tidskrävande och många gånger frustrerande process, då det förutsätter att man testar olika tekniker och strategier, samt lär sig av sina misstag. Oavsett hur man går till väga så är sociala medier idag en oerhört viktig kanal, som företag inte kan kosta på sig att ignorera om de vill fortsätta frodas i en allt mer digital värld.