Att identifiera målgrupper för sitt företag

En av de mest grundläggande – men samtidigt mest krävande – uppgifterna i att driva ett företag är att identifiera den målgrupp som man vill nå ut till. Att framgångsrikt nå fram till rätt målgrupp kan utgöra skillnaden mellan långsiktig framgång eller misslyckande. Oavsett hur genomtänkt och välplanerad en affärsidé är så gör inte detta någon skillnad om man inte kan realisera denna i praktiken och effektivt nå fram till sin kundbas.

För att kunna hitta rätt målgrupp behöver du fundera på vilka personer som ditt innehåll, produkter eller tjänster riktar sig till, liksom vad det är som påverkar dem. Detta kan vara lättare sagt än gjort – i många fall så kan dina presumtiva konsumenter vara ovetande om att de har ett behov för det ditt företag erbjuder, och många kan dessutom vara ovilliga att dela med sig av personlig information. Detta kan göra det svårt för ditt företag att tydligt kunna kartlägga vilken målgrupp de tillhör.

Det finns dock en lösning på detta problem. Internet är ett oerhört potent verktyg både för att kunna identifiera rätt målgrupp till sitt företag, liksom att nå rätt målgrupp. Med hjälp av digitala tjänster såsom Google Analytics och Google AdWords kan du och ditt företag få goda förutsättningar för att lyckas få större insikt i vilken målgrupp ni har och bör rikta er mot. Utöver detta så kan internet ge ditt företag tillgång till personlig information för att tydligt kunna segmentera och identifiera relevanta målgrupper.

När det kommer till att identifiera målgrupper så kan man tala om två huvudsakliga typer av målgrupper. Den ena är traditionella kunder – en sådan målgrupp som ditt företag vill realisera till konsumenter, och som huvudsakligen är intresserade av att köpa den tjänst eller vara du erbjuder. Därtill så finns det en typ av ”indirekta kunder” som ditt företag också vill nå ut till. Dessa är personer som visserligen inte kommer att handla av ditt företag i någon större utsträckning, men som däremot kommer att kunna påverka dina direkta kunder.

Såvida du inte just håller på att starta ditt företag så har du med största sannolikhet redan utfört en marknadssegmentering och grundläggande målgruppsanalys. De här är båda goda verktyg för att bedöma huruvida ditt företag ska kunna bära sig på ett existerande marknadsunderlag. Det ska dock betonas att kundsegment och målgrupp ofta kan skilja sig från varandra. När ditt företag ska skapa innehåll för att publiceras online så bör du därför fundera på vilken din publik – målgrupp – ska vara, och hur du ska närma dig den.

Ditt företag bör därför formulera en målgruppsstrategi för hur innehåll ska skapas som har förutsättningarna för att aktivera och engagera de målgrupper som ni bedömer bör nås. Ett bra tips är att se till att identifiera flera olika målgrupper som kan nås med hjälp av samma typ av innehåll, och som är relativt lika varandra. Det brukar talas om att man vill finna ”homogena målgrupper”, så att ditt företag kan producera innehåll och marknadsföringsunderlag som fungerar till flera olika kundgrupper. På så vis slipper ni att skapa skräddarsytt innehåll för varje individuell målgrupp.

Det kan dock ofta upplevas som förvirrande att identifiera många olika målgrupper och sedan hålla koll på dessa. En enkel lösning på det här problemet är att använda sig av sk ”persona”, en fiktiv representation av den relevanta målgruppen. Ditt företag kan ge sina olika ”persona” olika egenskaper, vare sig dessa är demografiska, psykologiska, fysiologiska, emotionella eller geografiska – och dessa persona kan sedan döpas, för att enkelt kunna hålla isär dem.

Man bör dock framhäva att den även med persona kan vara svårt att hitta rätt målgrupp, liksom att framgångsrikt kunna kommunicera med dessa. Precis som det kan ta tid att hitta rätt sätt för att bygga upp en relation med riktiga personer så kan det vara tidskrävande att forma en relation till de målgrupper ett företag vill nå. Därför kan det i många fall vara en god idé att använda sig av ett marknadsföringsföretag, såsom Rocket Revenue, som redan har identifierat och framgångsrikt nått ut till rätt målgrupper oräkneliga gånger. Att använda sig av en erfaren social mediebyrå för att säkerställa att man gör rätt i att nå ut till sin målgrupp kan vara en god försäkran om att detta viktiga steg i sin marknadsföring går rätt till.

På så vis behöver man inte ägna sig åt en lång tid av ”trial-and-error” i syfte att bygga upp en interna kompetensen för att kunna utföra en omfattande målgruppsanalys. Istället kan ett företag såsom Rocket Revenue se till att vägleda dig och ditt företag när det kommer till att välja rätt målgrupp och formulera er målgruppsstrategi. Med största sannolikhet kommer de goda erfarenheterna från detta innebära att ditt företag fortsätter arbeta tillsammans med en social mediebyrå, så att du själv slipper sköta det löpande arbetet med att uppdatera kundgrupper. Skulle dock ditt företag i framtiden vilja lägga detta arbete internt på företaget så är en social mediebyrå ett utomordentligt sätt för dig och ditt företag att lära er grunderna, utan att själv behöva sitta på toppkompetens direkt.