Marknadsföring på internet

I dagens samhälle är marknadsföring på internet en av de allra viktigaste kanalerna för
att företag effektivt ska kunna nå ut till sin målgrupp. Trots detta så känner många
företag att det är svårt och krångligt att marknadsföra sig genom digitala kanaler. Vissa
känner att deras online-marknadsföring inte ger några resultat, medan andra känner att
det är svårt att veta i vilken ände man ska börja.
Traditionellt sett har marknadsföring varit relativt rättfram, och har mestadels involverat
samma typ av strategiska resonemang – vare sig detta gäller reklam i tryckta medier, på
radio och TV eller direktmarknadsföring. Digital marknadsföring förutsätter dock att man
förstår sig på en helt ny spelplan, komplett med helt egna regler. Även om ert företag är
en riktig höjdare på traditionell marknadsföring så finns det ingen skam i att erkänna att
online-marknadsföring fungerar på andra sätt än den marknadsföring ni är van vid.
Detta är där vi på Rocket Revenue kommer in. Vi fungerar som en konsulttjänst för er
som känner att ni vill ta en extra koll på er marknadsföring på internet för att försäkra att
ni får så bra resultat som möjligt. Ofta så kan man genom smartare och mer genomtänkt
online-marknadsföring kunna få bättre resultat än vad ni uppvisar idag, till en bråkdel av
kostnaden.
När det kommer till digital marknadsföring så inbegriper detta många olika typer av
marknadsföring. Först och främst så behöver man se till att man har en närvaro på
sociala medier. Marknadsföring via sociala medier är ett oerhört kraftfullt verktyg som
tillåter för ert företag att rikta sig mot en ytterst specifik målgrupp. Trots detta så är det
många företag som helt och hållet struntar i att bedriva någon digital marknadsföring,
då det upplevs som krångligt och svårförståeligt.
Utöver att ha en närvaro på sociala medier och även marknadsföra genom dessa kanaler
så behöver ett företag dessutom ha koll på allt annat som inbegriper digital
marknadsföring. Exempelvis så behöver allt innehåll på företagets hemsidor vara
optimerat med sk SEO-tekniker, eller sökordsoptimering, för att detta ska prioriteras vid
Google-sökningar och visas för många nya presumtiva kunder.
Att marknadsföra sig på internet är ett måste för ett modernt företag. Internet är där
konsumenterna finns, där konsumenterna upptäcker nya märken, interagerar med dessa
och slutligen handlar av dem. Genom att ha en bra närvaro på internet kommer nya
kunder att upptäcka ert företag utan att ny behöver lyfta ett finger. God
sökordsoptimering innebär att de som googlar efter produkter som just ni säljer
kommer att slussas vidare till er i princip automatiskt.
Att istället ha en dålig närvaro i digitala kanaler, ha undermålig sökordsoptimering och
dåligt skött annonsering på sociala medier innebär å andra sidan att ert företag kommer
ha det svårt att få bollen i rullning när det gäller att locka till sig nya kunder. Vi förstår
dock att det kan vara både svårt, långsamt och kostsamt att bygga upp intern
kompetens inom er organisation för att kunna bedriva framgångsrik marknadsföring på
internet.
Att testa sig fram vilken teknik som fungerar bra för digital marknadsföring kommer
alltså att ta mycket tid och resurser i anspråk av er. Istället så kan det vara en god idé att
hämta extern hjälp när det gäller marknadsföring på internet. Vi på Rocket Revenue har
sysslat med just digital marknadsföring under lång tid, och vet precis hur man bör gå
tillväga i olika situationer. Istället för att slösa tid och pengar på att treva fram i blindo
kan det därför vara smart av er att kontakta oss för att få konkreta råd och en kurs i
marknadsföring.
Detta är speciellt värdefullt då det kan vara svårt att avgöra vilken strategi man ska ha
när det kommer till marknadsföring på internet. Det som har fungerat bra för ett företag
behöver inte nödvändigtvis fungera bra för andra företag – och likaså kan det som har
fungerat för ert företag förr i tiden sluta fungera. För ditt företags marknadsföring in i
2010-talet och få en boost i räckvidd och online-konverteringar.
En av de största fördelarna med att marknadsföra sig i digitala kanaler är att ditt företag
på så vis kan bli långt mer kostnadseffektivt i sin marknadsföring. Det kan till en början
låta kontraproduktivt att betala mer för digital marknadsföring för att betala mindre för
marknadsföring, men detta har att göra med de ytterst riktade marknadsföringsverktyg
som finns att tillgå i marknadsföring på internet.
Att annonsera på förslagsvis Facebook eller Instagram innebär att ditt företag kan nå
direkt fram till den specifika målgrupp ni är ute efter. På så vis kan er marknadsföring
”skära genom bruset”, vilket innebär att ert företag kan betala mindre för att nå fler
potentiella kunder. Den kostnadseffektivitet som digitala marknadsföringskanaler tillåter
är en bidragande faktor till varför allt fler stora företag har accepterat sin online-
marknadsföring under de senaste åren. Se till att även ert företag kan bli framstående
inom digital marknadsföring med hjälp av assistans från Rocket Revenue!