Marknadsföring på sociala medier


Idag så talas det mycket om marknadsföring på sociala medier. Alla från stora
koncerner till småskaliga hobbyverksamheter använder sig av sociala medier för
att marknadsföra och skapa en digital PR-kanal. Trots detta kan det vara oklart
varför det är så viktigt med en marknadsföringsnärvaro på sociala medier. I detta
inlägg så går vi igenom fördelar med marknadsföring på sociala medier, liksom
vad digital marknadsföring faktiskt innebär. Det är dessutom viktigt att man
utformar marknadsföring som är både strategisk och konsekvent, för att få
maximal räckvidd och ge ett professionellt intryck. Läs vidare för tips på hur du
kan förbättra din marknadsföring på sociala medier!

marknadsföring på sociala medier
Några av sakerna vi kommer gå igenom är:

  • Hur du marknadsför dig så effektivt som möjligt på sociala medier
  • Vad är marknadsföring på sociala medier?
  • Varför ska man marknadsföra sig på sociala medier och varför är det viktigt?
  • På vilka sociala medier ska man marknadsföra sig och vilka ska man börja med?
  • Nästa steg efter man bestämt sig


Vad är marknadsföring på sociala medier?I korthet så är marknadsföring på sociala medier den bästa och billigaste källan
för att exponera driva mer trafik till ditt företag. Med hjälp av en konsult för
digital marknadsföring kan du utvärdera hur du ska hantera olika plattformar,
vilka olika strategier det finns för att marknadsföra sig på internet liksom få hjälp
med alla tänkbara frågor det kan finnas över digital marknadsföring. Man ska
dock inte göra misstaget att endast se sociala medier som ännu en mediekanal
för sitt företag. Digital marknadsföring är ett helt eget fält som kräver egna
strategier. Genom att utveckla ett övergripande helhetstänk och skräddarsy
marknadsföringsmaterial för just sociala medier kan ditt företag få långt bredare
exponering än genom att bara kopiera existerande marknadsföringsmaterial och
publicera detta på sociala medier. Med en digital marknadsföringskonsult blir det
lätt att ta fram en plan för marknadsföring, och framförallt enklare att utföra
uppföljning på digital marknadsföring för att se vad som har fungerat bra och
vad som har fungerat mindre bra.


Varför ska man marknadsföra på sociala medier?


Hur kommer det sig då att marknadsföring på sociala medier fungerar så bra?
Detta har framförallt att göra med hur sociala medier kopplar ihop människor och
skapar en underliggande tillit och gemenskap mellan dessa. Man talar ibland om
att sociala medier hat skapat en sk ”global village”, global by, där det finns en
samhörighet sinsemellan användarna, och det är lätt att komma i kontakt med
andra personer oavsett var i världen de befinner sig. Därigenom så tenderar

personer att lita på det de ser på sociala medier – vilket gör det till en idealisk
marknadsföringskanal. På sociala medier letar folk inte aktivt efter något och har
oftast inte bråttom, vilket gör det mer troligt att de tar sig tiden att läsa annonser
och ta till sig det de läser. Detta beteende bottnar i något som kallas för ”social
reflexivitet”, och innebär kort sagt att människor som inte är beredda på att möta
marknadsföring har lättare att påverkas av den.


På vilka sociala medier ska man marknadsföra sig?


Ditt val av marknadsföringskanal bland sociala medier är högst subjektivt för dig
och ditt företag. I regel så brukar Facebook-marknadsföring fungera bäst, men
det kan även vara effektivt att marknadsföra på Instagram. Det är naturligtvis bra
att ha en närvaro på flera olika plattformar, men det blir oftast så att man
fokuserar lite extra på en viss kanal.
När du ska marknadsföra dig på sociala medier är det därför viktigt att fundera på vilken målgrupp det är du vill nå,
liksom vad för typ av innehåll du vill publicera. När du tar hjälp av oss på Rocket
Revenue för att sköta din marknadsföring kan du ta del av våra goda råd gällande
hur din marknadsföringsstrategi bör se ut för att vara så framgångsrik som
möjligt.
På så vis behöver du själv inte vara någon expert på digital marknadsföring, utan kan istället ta hjälp av erfarna marknadsförare för att bestämma hur din marknadsföring på Facebook, Instagram eller andra sociala
medier bör utformas.
Det ska inte behöva vara svårt att marknadsföra sig på
sociala medier – och med en sociala medier-byrå är det inte heller det.