Lönsam Facebook annonsering

Facebook annonsering i Sverige

Facebook annonsering har för väldigt många företag blivit en lönsam kanal för att driva in affärer. Vår strategi bygger till stor del på att vi tillsammans med er som klient sätter upp målsättningar där vi kollar på marknaden, produkten och befintlig försäljning för att sedan sätta upp en rimlig målsättning med avkastningsmål som vi har att utgå efter så att vi får en så bra avkastning på er Facebook annonsering som möjligt. Vi är dessutom väldigt måna om att våra klienter inte ska se oss som en kortsiktig konsult utan vi vill bli mycket mer än så – vi vill bli ett verktyg för att växa er verksamhet.

Marknadsföring på Facebook

För att man ska bli framgångsrik med sin marknadsföring på Facebook är det viktigt att ha en genomarbetad strategi och struktur. När vi sätter upp en struktur för våra kampanjer så är det viktigaste att få Facebooks algoritm att jobba åt oss, där den utifrån en enorm mängd data hittar personerna som är intresserade av just det du erbjuder. Resultatet av en bra struktur blir att vi förebygger för effektiva tester, en optimal optimering samt ett stabilt underhåll. Generellt vill vi prata lönsamhet och affärer, inte strategier, strukturer och algoritmer men för att nå en god lönsamhet på sin annonsering krävs det att vi förstår hur allt hänger ihop.

Uppbyggnad av er Facebook marknadsföring

Att bygga upp en strategi och att sätta upp målgrupper, kampanjer och annonser kräver en god erfarenhet då det annars är väldigt enkelt att man gör misstag eller missar väsentliga delar som sedan kan komma att missgynna vår Facebook marknadsföring. Vi sätter upp kampanjer utifrån den struktur vi valt och skapar annonser där vi använder oss av feedback-rundor för att få flera perspektiv för bästa möjliga resultat. Några saker som är viktigt att tänka på för att skapa förutsättningar för god lönsamhet är:

 • Använda rätt typ av kampanjer
 • Ge Facebook förutsättningar för att jobba med och inte mot oss
 • Ha en tanke och strategi som är bevisad att fungera över många tidigare case
 • Kontinuerligt förbättra annonseringen

Driva framgångsrika tester på Facebook

När man väl har en bra grund att stå på så är tester en väldigt kritisk del i att lyckas med sin marknadsföring på Facebook. Med kvalificerade tester av allt från målgrupper och grafiskt material till budskap och annonsformat hittar vi det absolut mest lönsamma upplägget för ditt företag. Vi brukar säga att man aldrig blir helt färdig med att testa på Facebook utan det är en kontinuerlig process som hela tiden förbättras och förändras. När vi lägger en strategi för att testa så brukar vi prata om major och minor tester. Ett exempel på vad detta skulle kunna innebära att en ett större test innebär att vi testar produkter eller tjänsteerbjudande medans ett mindre test innebär att vi kan testa en placering eller ett format på Facebook.

Optimering av er Facebook annonsering

Optimering är ett ord som är enkelt för en konsult att slänga sig med – men det är en oerhört viktig del för att nå en så hög lönsamhet som möjligt. Genom erfarenhet kollar vi på data och optimerar utifrån den, vilket kan innefatta allt ifrån små ändringar i en målgrupp till helt nya tester utifrån vilket mönster vi ser i vår annonsering. Några viktiga saker vi brukar hjälpa våra klienter att optimera är:

 • Kampanjtyper
 • Målgrupper
 • Placeringar
 • Geografisk region
 • Produkter
 • Annonser
 • Hemsida

Underhåll av annonskonto

Det gäller inte bara att hitta det som fungerar utan en minst lika stor utmaning med att annonsera på Facebook är att när vi hittat vad som fungerar samt till vilka så gäller det att bibehålla lönsamheten i detta. Genom att utgå från vad som fungerat så kan man genom erfarenhet hela tiden få både befintliga kunder och nya kunder att ta handling väldigt kostnadseffektivt.