5 strategiska lärdomar för högpresterande kreativ

I dagens digitala landskap är kreativt innehåll avgörande för framgång på sociala medier. Vi vet alla detta, men frågan är: hur och var börjar man bäst? Den här månaden delar vi med oss av fem strategiska lärdomar för att hjälpa dig lyckas med ditt kreativa innehåll. 


1. Kanalförståelse

För att skapa högpresterande annonsinnehåll är det en stor fördel om du förstår hur användarna konsumerar innehåll i den specifika sociala kanalen. Alla kanaler är olika och det som presterar bäst på Meta fungerar med stor sannolikhet inte lika bra på TikTok.  

När du bygger en kreativ strategi för flera kanaler behöver du därför vara tydlig med vilken typ av innehåll som ska utgöra grunden i strategin, och sedan anpassa det kanalvis. Vår erfarenhet är att man ofta lyckas bättre med en gedigen satsning och en genomtänkt kreativ strategi för en kanal, snarare än att skjuta hagelbössa med samma innehåll i flera kanaler.  

Inte sällan visar det sig att det är “kanalautentiskt” och användargenererat annonsinnehåll som presterar bäst. Här är det extra viktigt att anpassa grundmaterialets narrativ, tempo, design och format för olika kanaler, t.ex Meta och TikTok.  

💡 Tips! 
Investera tid i att förstå skillnaderna mellan Meta, Tik Tok, Snapchat och andra kanaler för att få en bättre förståelse vilken typ av innehåll som bäst gynnar din strategi.  

För att lyckas i sociala kanaler krävs en kontinuerlig produktion av nytt innehåll. Att testa mycket och aldrig tråka ut målgruppen är nyckeln, samtidigt som du vill maximera algoritmernas förutsättningar att hitta rätt målgrupp för olika typer av kreativ genom hela köpresan. Därför är förmågan att producera och kurera en stor volym och variation av innehåll  ofta avgörande för dina chanser att lyckas.  

💡 Tips!
Bygg långsiktigt upp en strukturerad bank av bra innehåll. Tänk på att bra innehåll kan kureras och återanvändas.  


3. Kreativitet för hela köpresan 

Satsa på en innehållsstrategi som speglar dina kunders hela köpresa, från kännedom om, till köp och långsiktig relation. Försök belysa ditt varumärke/produkt utifrån olika perspektiv och tänk på att varje del i köpresan har sina egna spelregler.  

Vad tror du attraherar helt nya kunder? Vad är de första tre sekunder en person ska se när de exponeras för ditt varumärke/produkt för första gången? Hur får du dem att känna sig trygga med att din produkt löser problemen bättre än andra produkter? Och sist men inte minst, har du något attraktivt erbjudande att locka med? 
 
Fundera också på hur du pratar med de som ser din annons för 15:e gången. Kanske är det en videodemonstration av produkten, eller en annan kunds recension som till slut får personen att ta beslutet. 
 
Om du blir riktigt bra på att utveckla och anpassa ditt annonsinnehåll efter dina kunders köpresa så kommer dina annonser att prestera betydligt bättre än vad de gör idag. 

💡 Tips!
Gör ett försök att måla upp de olika stegen i dina kunders köpresa och utmana dig själv att se på ditt varumärke/produkt utifrån dina kunders perspektiv. 

Rörligt innehåll är avgörande på sociala medier för att engagera din målgrupp och kommunicera komplexa budskap snabbt och effektivt. Rörligt innehåll skapar också en rikare upplevelse för dina kunder och i takt med att videokonsumtionen premieras av och ökar i alla plattformar är det extremt viktigt att din annonsering inte begränsar sig till de statiska annonsytor som plattformarna erbjuder.  
 
Video är den absoluta vinnaren när det kommer till engagemang. Dels har du möjlighet att skapa uppmärksamhet i starten på ett helt annat sätt än med bild och dels kan du hålla din potentiella kund kvar under en längre tid, om ditt rörliga innehåll är intressant.  
 
Du har skapat mycket mer värde om du får en person att stanna upp och titta på 60 sekunder innehåll från ditt varumärke, än att få någon att snabbt se på en statisk bild. Dessutom får du ytterligare mätvärden att utvärdera när du analyserar hur din annons presterat.  
 
💡 Tips!
Tänk rörligt först. Foto kan vara en del av din rörliga strategi. 

Ett beprövat ramverk för testing med uppföljning och analys är avgörande för att du ska kunna lyfta dina kampanjer och kreativ till nya höjder över tid. Inkludera en tydlig intention i din test-strategi, dvs. vad du vill veta när kampanjen är över och testa dig fram på kontrollerat och systematiskt sätt.
 
Exempel på olika nivåer av tester:  

  • Vilket budskap resonerar mot vår målgrupp? Testa tre olika budskap mot varandra.  
  • Vilken typ av bildspråk konverterar bäst? Test Close-up foto mot livsstilsfoto. 
  • Vilken typ av videointro engagerar mest. Testa flera identiska videos med olika intros.  

Att skapa högpresterande innehåll för sociala medier kräver en välgenomtänkt strategi. Genom att anpassa, testa och utveckla ditt innehåll enligt dessa lärdomar kan du optimera både din närvaro och effektivitet på sociala medier.

💡 Tips!
Tänk på att en väl utvecklad teststrategi kräver en smart och tydlig “naming convention” för dina kreativ för att du på ett smidigt sätt ska kunna följa upp resultaten. 


Hör av dig!

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du kan skapa högpresterande kreativt innehåll?
Kontakta oss så pratar vi vidare!

Läs även