Black Friday 2023 – En sammanfattning

Som en av de mest efterlängtade shoppingdagarna har Black Friday blivit ett globalt fenomen och en katalysator för försäljning i olika branscher. Under tidigare år har rean vuxit rejält, nu verkar det dock som trenden brutits.  

Trots tidigare års kraftiga tillväxt tycks reatrenden ha avmattats. I ett försök att balansera ut försäljningen har allt fler e-handlare börjat nyttja hela Black Month för att driva starkare resultat. 

Rocket Revenues insikter från Black Month 

Resultaten från årets Black Friday är positiva. Enligt en undersökning från Prisjakt och Svea Bank ökade omsättningen totalt sett med 2,4 procent jämfört med föregående år. Rocket Revenue kan se samma trend när vi kollar på våra kundresultat. 

”Med tanke på hur det sett ut under året förväntades både Black Month, Black Week och Black Friday bli betydligt tuffare jämfört med föregående år”, berättar Henrik Perlaki, projektledare på Rocket Revenue. 

Henrik tillsammans med Paid Social– och SEM-specialisterna på Rocket Revenue upplevde att allt fler inväntade Black Friday för att shoppa.  

”Vi såg att försäljningen stack iväg ganska rejält under lunchen vid klockan 11-12 för majoriteten av våra kunder. Fler personer tog sig tillfället att göra några klipp på lunchen för att säkra sitt köp!”, säger Henrik. 

Trots ekonomiskt tuffare tider kunde Rocket leverera bra resultat åt sina kunder.

“Genom tät dialog med kunderna och regelbundna optimeringar kunde Rocket Revenue uppnå goda resultat åt våra kunder i år med”, berättar Henrik. 

Utvärdering av Black Friday 2023 

Ordervärdet under Black Friday steg med 7,4 procent per order samtidigt som antalet transaktioner minskade med -4,7 procent, vilket betyder att konsumenterna spenderade mer per köp. Även detta stämmer överens med vad teamet på Rocket Revenue sett under fredagen.

Förändringen indikerar en ökad medvetenhet och prismedvetenhet bland konsumenterna, enligt Emma Lindgren, digital konsumtionsexpert på Svea Bank. 

Att Black Friday sammanföll med löneutbetalningar och Riksbankens besked om oförändrad ränta tros ha bidragit till det positiva resultatet. Fredagen är även den dag under Black Month med flest rabatterade varor och högst prissänkningar. 

Resultat från Black Week & Black Month 

Trots den ökade omsättningen under Black Friday visade resultaten från Black Month en minskad försäljning. Mönstret återspeglas även i Black Week, där Black Friday stod för 34 procent av den totala försäljningen under veckan. 

Totalt sett försämrades den totala omsättningen för Black Month med -1,8 procent jämfört med föregående år. 

Konsumenternas förväntningar 

Årets utvärdering av Svea Bank och Prisjakt visar att antalet prissänkta varor var högre än föregående år, men den genomsnittliga rabatten minskade från cirka 22 procent till cirka 20 procent.  

Kantar utförde en undersökning om konsumenternas rabattförväntningar. Undersökningen visar på en betydande skillnad mellan förväntningar och verklighet, då konsumenterna förväntade sig en rabattsats på cirka 37 procent. 

Medveten konsumtion 

Att konsumenterna avvaktar med köp tills Black Friday tyder på en ökad medvetenhet vid köpbeslut och ett försök att maximera besparingar under fredagen.  

Enligt undersökningar från SEB:s ekonomer Marcus Widén och Daniel Bergvall spenderar svenska hushåll mindre i år, vilket kan kopplas till ökad medvetenhet om utgifter. Denna ökade medvetenhet beror till största del på inflationens ekonomiska inverkan på hushållen.  

Prognos inför julshoppingen 

Nästa stora shoppinghögtid för e-handlare är julen. Många av Rockets specialister är spända på att se hur försäljningen kommer gå för den svenska e-handeln under december, och ifall i år är första året på länge då det inte blir försäljningsrekord.  

”Det blir spännande att följa utfallet nu i december speciellt. Det kan vara så att fler tog tillfället i akt och handlade mer julklappar under Black Friday än vanligt. 2023 kan bli året där trenden bryts, men vi är förberedda och kommer göra vårt yttersta för att driva bra resultat för våra kunder”, säger Henrik. 

Planera inför shoppinghögtiderna 

De nya trenderna visar på att det blir allt viktigare för e-handlare att analysera konsumenternas beteende och planera inför shoppinghögtiderna, särskilt med tanke på att de svenska hushållen har blivit mer prismedvetna.  

För dig som är osäker på hur du ska tackla försäljningen för ditt e-handelsföretag finns möjligheten att kontakta oss för rådgivning.

Läs även